Ιστορία των slots

Print
Ιστορία των slots 5.0 out of 5 based on 7 votes.

( 7 Votes ) 

Ιστορία :

 

   Ο πρώτος κουλοχέρης ανακαλύφτηκε από στον Charles Fey στο San Francisco της California των Η.Π.Α. το 1887. Πολλοί πάντως πιστεύουν ότι ο Charles Fey ολοκλήρωσε τον πρώτο κουλοχέρη το 1895. Η αρχική μηχανή είχε φυσικά πολύ πιο απλό μηχανισμό. Αποτελούταν από τρεις περιστρεφόμενους κυλίδρους που περιείχαν συνολικά πέντε σύμβολα. Πέταλα, διαμάντια, μπαστούνι, κούπα και μια καμπάνα (Liberty Bell) , από την οποία πήρε και το όνομά του το συγκεκριμένο μηχάνημα. By replacing ten cards with five symbols and using three reels instead of five drums, the complexity of reading a win was considerably reduced, allowing Fey to devise an effective automatic payout mechanism. Με την αντικατάσταση δέκα καρτών με πέντε σύμβολα και με τρεις κυλίνδρους αντί για πέντε τύμπανα, η πολυπλοκότητα της ανάγνωσης ενός νικηφόρου αποτελέσματος μειώθηκε σημαντικά, επιτρέποντας στον Fey να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό μηχανισμό αυτόματης πληρωμής. Three bells in a row produced the biggest payoff, ten nickels. Liberty Bell was a huge success and spawned a thriving mechanical gaming device industry. Τρεις καμπάνες σε μια σειρά παρήγαγαν τη μεγαλύτερη πληρωμή. Το Liberty Bell ήταν μια τεράστια επιτυχία και δημιούργησε μια ακμάζουσα βιομηχανία μαζικής παραγωγής μηχανών παιχνιδιών. Even when the use of these gambling devices was banned in his home state after a few years, Fey still couldn't keep up with demand for the game elsewhere. Ακόμα και όταν η χρήση αυτών των συσκευών, τυχερών παιχνιδιών, απαγορευτηκε στη χώρα καταγωγής του Fey μετά από μερικά χρόνια, ο Fey ακόμα δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στη ζήτηση για το παιχνίδι του σε άλλα μέρη. ΤοLiberty Bell machine was so popular that it was copied by many slot machine manufacturers. Liberty Bell ήταν τόσο δημοφιλές που αντιγράφτηκε από πολλούς κατασκευαστές μηχανών τυχερών παιχνιδιών. Thus in 1907, manufacturer Herbert Mills from Chicago produced a slot machine called the Operator Bell. Έτσι το 1907, κατασκευαστής ο Mills από το Σικάγο παράγει ένα μηχάνημα το Operator Bell. By 1908 lots of "bell" machines were installed in most cigar stores, saloons, bowling alleys, brothels and barber stores. http://en.wikipedia.org/wiki/Slot_machine&;usg=ALkJrhgEkdDj7dgzd2U13KiXL5_fG7ryNg#cite_note-3">[ 4 ] The original Liberty Bell slot machine can still be seen at the Liberty Belle Saloon & Restaurant in Reno, Nevada. http://en.wikipedia.org/wiki/Slot_machine&;usg=ALkJrhgEkdDj7dgzd2U13KiXL5_fG7ryNg#cite_note-4">[ 5 ] Μέχρι το 1908 πολλά μηχανήματα "καμπάνες" είχαν εγκατασταθεί στα περισσότερα καταστήματα πούρων, sallons, μπόουλινγκ, οίκους ανοχής και κουρεία. Το προτότυπο μηχάνημα Liberty Bell μπορεί ακόμα να δει κανείς στο Liberty Belle Saloon & Restaurant στη Νεβάδα.

 

     Οι Sittman και Pitt από το Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη , ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα μηχάνημα τυχερών παιχνιδιών το 1891, που ήταν ένας πρόδρομος στο σύγχρονο κουλοχέρη. It contained five drums holding a total of 50 card faces and was based on http://en.wikipedia.org/wiki/Poker&;usg=ALkJrhi_sZmsvOSI3MlIp_Ky_bcI0sk2Qw">poker . Περιείχε πέντε τύμπανα που κατείχαν συνολικά 50 πρόσωπα κάρτες και βασίστηκε στο πόκερ . This machine proved extremely popular and soon many http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_(establishment)&usg=ALkJrhjsk4um0q18olZc5RtSfStpx3DajQ">bars in the city had one or more of the machines. Το μηχάνημα αυτό αποδείχθηκε εξαιρετικά δημοφιλές και σύντομα πολλά μπαρ στην πόλη είχαν ένα ή περισσότερα από τα μηχανήματα. Players would insert a http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_(U.S._coin)&usg=ALkJrhjLHf8_Lbk0yChpubIYv8-_U6YsKg">nickel and pull a lever, which would spin the drums and the cards they held, the player hoping for a good poker hand. Οι εισήγαγαν ένα νόμισμα και τράβαγαν το μοχλό, ο οποίος γύριζε τα τύμπανα και τα χαρτιά που είχαν, ενώ ο παίκτης ήλπιζε σε ένα καλό χέρι πόκερ. There was no direct payout mechanism, so a http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_poker_terms&;usg=ALkJrhghT9igpY4s2g0n8oejGPNOKUYrIQ">pair of kings might get the player a free beer, whereas a http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_poker_terms&;usg=ALkJrhghT9igpY4s2g0n8oejGPNOKUYrIQ">royal flush could pay out cigars or drinks, the prizes wholly dependent on what was on offer at the local establishment. Δεν υπήρχε άμεσος μηχανισμός πληρωμών, έτσι με ένα ζευγάρι ρηγάδες θα μπορούσε να πάρει ο παίκτης μια δωρεάν μπύρα, ενώ με ένα Φλός Ρουαγιάλ θα τα πούρα ή τα ποτά. Τα βραβεία εξ ολοκλήρου εξαρτιόνταν από την προσφορά στην τοπική εγκατάσταση. To make the odds better for the house, two cards were typically removed from the http://en.wikipedia.org/wiki/Deck_(cards)&usg=ALkJrhj2uNKLDQ5MWt8QGDMlk_FjD3kCJA">deck : the ten of http://en.wikipedia.org/wiki/Spades_(suit)&usg=ALkJrhgxbdFRJuj0pVjzzslPda_n9C7cqA">spades and the http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_(playing_card)&usg=ALkJrhgt7E2IMHigwUXpX-bZUPCUFv62aQ">jack of hearts , which doubles the http://en.wikipedia.org/wiki/Odds&;usg=ALkJrhgm0kUc_2aVlU4_q-uxPlFfTk8GcA">odds against winning a royal flush.

 

  Άλλες πρώτες μηχανές, όπως το trade stimulator, απέδιδαν τα κέρδη με τη μορφή τσιχλών με γεύσεις φρούτων, ανάλογα με τις γεύσεις οι οποίες εμφανίζονταν The popular cherry and melon symbols derive from this machine. στις κάρτες του παιχνιδιού. Το δημοφιλές κεράσι και σύμβολα πεπόνι απορρέουν από αυτό το μηχάνημα.The BAR symbol now common in slot machines was derived from an early logo of the http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DBell-Fruit_Gum_Company%26action%3Dedit%26redlink%3D1&;usg=ALkJrhgPp4auOqOJBzEnBhn091HAAG-6gg">Bell-Fruit Gum Company . Το σύμβολο BAR, πλέον κοινό και διαδεδομένο στους κουλοχέρηδες προήλθε από το λογότυπο της εταιρείας Bell-Gum Fruit . The payment of food prizes was a commonly used technique to avoid laws against gambling in a number of states, and for this reason a number of http://en.wikipedia.org/wiki/Gumball_machine&;usg=ALkJrhgl_f2ppzvcHPOwMtP0RgrBY3oR2A">gumball and other http://en.wikipedia.org/wiki/Vending_machine&;usg=ALkJrhi5CvrUL8HLhCPuTCOWqu56p1rNbA">vending machines were regarded with mistrust by the courts. Η καταβολή των βραβείων τροφίμων ήταν μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για την αποφυγή νόμων κατά των τυχερών παιχνιδιών στα κράτη. Η μεγάλη επιτυχία των κουλοχέριδων βασίστηκε στην επιθυμία του παίχτη να κερδίσει πολλά ποντάροντας πολύ λίγα.

   Το 1963 ο Bally ανέπτυξε το πρώτο πλήρως ηλεκτρομηχανολογικό κουλοχέρη, που ονομάστηκε money honey. Αν και νωρίτερα το High Hand μια μηχανή πόκερ από τον Bally είχε εκθέσει τα βασικά της κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών μόλις το 1940. The electromechanical approach of the 1960s allowed Money Honey to be the first slot machine with a bottomless hopper and automatic payout, of up to 500 coins, without the help of an attendant. http://en.wikipedia.org/wiki/Slot_machine&;usg=ALkJrhgEkdDj7dgzd2U13KiXL5_fG7ryNg#cite_note-9">[ 10 ] The popularity of this machine led to the increasing predominance of http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_game&;usg=ALkJrhigqJTUpEBJxQFhJooBXSPONUo4ew">electronic games , and the side lever soon became vestigial. Η ηλεκτρομηχανική προσέγγιση της δεκαετίας του 1960 επέτρεψε στο money honey να είναι ο πρώτος κουλοχέρης με μια απύθμενη χοάνη συνδιασμών και αυτόματη πληρωμή, έως και 500 νομίσματα, χωρίς τη βοήθεια ενός συνοδού. Η δημοτικότητα αυτής της μηχανής οδήγησε στην αυξανόμενη επικράτηση της νέας ηλεκτρονικής μορφής και ο μοχλός παράπλευρα σύντομα έγινε υποτυπώδης.

 

     Το πρώτο πραγματικό ηλεκτρονικό φρουτάκι (video slot) αναπτύχθηκε το 1976 από τους N. Cerracchio, R. Greene, W. Beckman, J. Reukes, και L. Black υπό την εταιρεία Fortune Coin Co., Las Vegas, NV. Αυτή η μηχανή κουλοχέρη χρησιμοποιούσε μια τροποποιημένη έγχρωμη οθόνη 19 ιντσών της Sony και πλακέτες με λογισμικό για όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος. Το πρωτότυπο μηχάνημα ενσωματώθηκε σε μια καμπίνα – κουλοχέρη. Η πρώτη μηχανή video slot τοποθετήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στο Las Vegas και μετά από κάποιες τροποποιήσεις ασφαλείας κατά της εξαπάτησης του μηχανήματος, πήρε την έγκριση από την πολιτεία της Nevada.

   Ο πρώτος ηλεκτρονικός κουλοχέρης με δύο οθόνες δημιουργήθηκε το 1994 στην Αυστραλία και ακολούθησε η Αμερική το 1996. Σε αυτό τον τύπο μηχανών η προβολή στις οθόνες άλλαζε, παρέχοντας στον παίχτη ένα διαφορετικό περιβάλλον, παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποιο μπόνους.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του web site. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.